[:pl]Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych [:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 07 lutego 2020 r. do godz.: 12:00

Zapytanie ofertowe + Załączniki 2a-2d

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja dla Wykonawców 05.02.2020 zmiana terminu składania ofert + Załączniki_wersja edytowalna

Informacja dla Wykonawców 07.02.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]