Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2018 r. godz. 10:00.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-i-odbior-materialow-eksploatacyjnych/