[:pl]Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych [:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 [:]