[:pl]Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na „modernizację systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitalnych – Etap I „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku”.

Oferty należy składać do 15 marca 2018 r do godz.: 10:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/modernizacja-systemu-oswietlenia-w-budynkach-szpitala-na-stanowiskach-pracy/[:]