[:pl]Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy [:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na „modernizację systemu oświetlenia w budynkach szpitala na stanowiskach pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w budynkach szpitalnych – Etap I „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku”.

 

Oferty należy składać do 15 marca 2018 r do godz.: 10:00

Zapytanie ofertowe

SPRAWOZDANIE OTWOCK MSWIA

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 18.03.2019 godz. 12:00

Informacja dla Wykonawców 13.03.2019 + wykaz pomieszczeń

Modyfikacja zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 [:]