ZP19-2019 Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Termin składania ofert – 02.01.2020 r. godz. 12:00

https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp19-2019-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/