[:pl]Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia”.[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia”.

Termin składania ofert 02 czerwiec 2021 r. godz. 12:00.

zapytanie ofertowe 

załączniki

Informacja o wyborze[:]