[:pl]Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 19.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy- https://www.zozmswia.pl/konkurs/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-pelnienie-funkcji-kierownika-dzialu-farmacji/[:]