Zakup samochodu typu kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

logo pge
Zakup samochodu typu kombivan
na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA


w Otwocku

zielony odstęp

Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł

Wartość całkowita: 54.400,00 zł

 

Samochód kupiony dzięki wsparciu Fundacji PGE

Zakup samochodu przez Szpital MSWiA w Otwocku do przewozu personelu medycznego, badań pacjentów, materiałów remontowych był konieczny w związku z kasacją w wyniku wypadku w lipcu ubiegłego roku, spowodowanego przez innego uczestnika ruchu drogowego.

W tym celu na początku kwietnia 2022 roku zakupiono samochód typu kombivan marki Dacia do wykorzystania służbowego przez pracowników SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Było to możliwe dzięki darowiźnie na zakup samochodu w wysokości 50.000,00 zł udzielonej przez Fundację PGE.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Zarządowi Fundacji PGE – Panu Zbigniewowi Kajdanowskemu i Pani Annie Kęzik oraz jej pracownikom, za pozytywną odpowiedzieć na wniosek złożony przez dyrektora Szpitala i udzielone wsparcie. Bez tej pomocy, w sytuacji wzrostu cen energii i materiałów, zakup samochodu przez Szpital MSWiA w Otwocku byłby praktycznie niemożliwy.

Dlatego jeszcze raz dziękujemy za udzielone wsparcie.

Dacia