Za nami kolejny zjazd absolwentów zorganizowany dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień

Ostatnie terapie w grupie wsparcia tzw. zjazd absolwentów Oddziału Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA odbył się w grudniu 2021 roku, w trybie online w związku z trwającą pandemią.
O uczestnictwie w tym specyficznym spotkaniu decydują różne motywy:
– potrzeba rozliczenia swojego Dalszego Planu Zdrowienia i uzyskania wskazówek na temat swoich działań i ich efektów,
-chęć spotkania ze współpacjentami i sprawdzenia, jak inni radzą sobie w procesie leczenia, chęć spotkania z psychologami i „pochwalenia się swoimi osiągnięciami”,
-a czasem zwykły, ludzki sentyment do miejsca, w którym zaczęło się „ nowe życie”.
W trakcie spotkania każdy pacjent rozliczał realizację Dalszego Planu Zdrowienia, mówiąc zarówno o napotkanych trudnościach, jak i sukcesach. Następnie otrzymał informacje zwrotne od uczestników grupy i psychologów prowadzących, na temat swoich mocnych stron i nieprawidłowości dalszego leczenia. Najczęściej osoby przyjeżdżające na zjazdy są w procesie trzeźwienia, a ich relacje świadczą o dokonywaniu ważnych zmian w życiu, co potwierdza sensowność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Pojedyncze osoby opowiadają o powrotach do picia czy używania innych środków psychoaktywnych. Jednak ich obecność także sygnalizuje pewną poprawę, bo oznacza, że pacjent ciągle ma poczucie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i szuka rozwiązania swojej trudnej sytuacji.

Organizacja zjazdu została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przekazanych w ramach dotacji na realizacje programów zdrowotnych.