Koniec z dziurami na ul. Prusa

Droga wzdłuż SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku z dnia na dzień się zmienia. Pod koniec maja br. rozpoczęto przebudowę ul. Prusa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego”. W ramach tego przedsięwzięcia zdjęto istniejącą nawierzchnię, wymieniono podbudowę i ułożono nową nawierzchnię z masy bitumicznej. Również piesi mogą cieszyć się z bezpiecznego poruszania się chodnikiem, który został poszerzony i ułożony z nowej kostki. U zbiegu ulic Prusa i Cybulskiego powstanie skrzyżowanie wyniesione poprawiające bezpieczeństwo w ruchu pojazdów.
Jednak nie zawsze było tak ładnie, na długim odcinku jezdnia pełna była dziur, a chodnik mocno uszkodzony. Dlatego już w 2018 roku dyrekcja Szpitala MSWiA w Otwocku wraz z innymi instytucjami m.in. Parafią Zesłania Ducha Świętego w Otwocku składał do Prezydenta Miasta Otwocka i Rady Miasta wnioski o uwzględnienie tej inwestycji w budżecie miasta. W szczególności ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, liczne spękania i ubytki jezdni, jak również nierówną i miejscowo pozbawioną płyt chodnikowych nawierzchnię chodnika. Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała umieszczenie wniosku w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 roku Urząd Miasta Otwocka uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i wyłonił wykonawcę. Wykonanie robót drogowych zostało umieszczone do realizacji na 2021 rok, co ostatecznie nastąpiło. Wykonane prace znacznie podwyższają komfort dla kierowców, jak i pieszych, będących pacjentami i pracownikami SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Przed przebudową:

Po:

WSPARCIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu prośby skierowanej przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, Szpital otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości środki ochrony indywidualnej w postaci 20 kombinezonów ochronnych i 1500 szt. maseczek chirurgicznych. Przekazany asortyment pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, a także odpowiednie przygotowanie na przewidywany wzrost zachorowań na COVID-19 jesienią. Serdecznie dziękujemy darczyńcom za wsparcie naszej placówki.