KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG FARMACEUTY WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KIEROWNIKA DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ I ZABEZPIECZENIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs oferty pod nazwą „Świadczenie usług farmaceuty wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej i zabezpieczenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla oddziałów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2024 r. godz. 14:00.

https://www.zozmswia.pl/?post_type=konkurs&p=9056&preview=true

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 25.08.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-23/

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 29.06.2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-2/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 27.06.2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/?post_type=konkurs&p=6981&preview=true

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I NA KLATKACH SCHODOWYCH BUDYNKÓW SZPITALA II POSTĘPOWANIE

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala.

Termin składania ofert 20 maja 2022 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,84278,1c5f63fd30fe543aa8ddbd4c32e43e05.html

 

Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Termin składania ofert 21 kwietnia 2022 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,82017,433dfdc900e9b916be620c7b68feb120.html

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 27.04.2022R. GODZ. 10:00.

Za nami kolejny zjazd absolwentów zorganizowany dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień

Ostatnie terapie w grupie wsparcia tzw. zjazd absolwentów Oddziału Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA odbył się w grudniu 2021 roku, w trybie online w związku z trwającą pandemią.
O uczestnictwie w tym specyficznym spotkaniu decydują różne motywy:
– potrzeba rozliczenia swojego Dalszego Planu Zdrowienia i uzyskania wskazówek na temat swoich działań i ich efektów,
-chęć spotkania ze współpacjentami i sprawdzenia, jak inni radzą sobie w procesie leczenia, chęć spotkania z psychologami i „pochwalenia się swoimi osiągnięciami”,
-a czasem zwykły, ludzki sentyment do miejsca, w którym zaczęło się „ nowe życie”.
W trakcie spotkania każdy pacjent rozliczał realizację Dalszego Planu Zdrowienia, mówiąc zarówno o napotkanych trudnościach, jak i sukcesach. Następnie otrzymał informacje zwrotne od uczestników grupy i psychologów prowadzących, na temat swoich mocnych stron i nieprawidłowości dalszego leczenia. Najczęściej osoby przyjeżdżające na zjazdy są w procesie trzeźwienia, a ich relacje świadczą o dokonywaniu ważnych zmian w życiu, co potwierdza sensowność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Pojedyncze osoby opowiadają o powrotach do picia czy używania innych środków psychoaktywnych. Jednak ich obecność także sygnalizuje pewną poprawę, bo oznacza, że pacjent ciągle ma poczucie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i szuka rozwiązania swojej trudnej sytuacji.

Organizacja zjazdu została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przekazanych w ramach dotacji na realizacje programów zdrowotnych.

Fundacja PGE kolejny raz wspiera Szpital MSWiA

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku otrzymał wsparcie finansowe w postaci darowizny z Fundacji PGE w kwocie 25 000,00 zł na zwalczanie skutków stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-COV-2.

Środki otrzymane z Fundacji ułatwiają przeciwdziałanie negatywnym skutkom, wywołanym przez koronawirusa, zostały one przeznaczone przede wszystkim na zakup masek FFP2, FFP3, rękawiczki ochronne, fartuchy flizelinowe.

W wyniku przeprowadzonych postępowań udało się uzyskać atrakcyjne ceny, co pozwoli na przeprowadzenie kolejnych zakupów w ramach przekazanej kwoty.

Szpital dziękuje darczyńcy za otrzymaną pomoc.

[:]

[:pl]Koniec z dziurami na ul. Prusa[:]

[:pl]Droga wzdłuż SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku z dnia na dzień się zmienia. Pod koniec maja br. rozpoczęto przebudowę ul. Prusa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego”. W ramach tego przedsięwzięcia zdjęto istniejącą nawierzchnię, wymieniono podbudowę i ułożono nową nawierzchnię z masy bitumicznej. Również piesi mogą cieszyć się z bezpiecznego poruszania się chodnikiem, który został poszerzony i ułożony z nowej kostki. U zbiegu ulic Prusa i Cybulskiego powstanie skrzyżowanie wyniesione poprawiające bezpieczeństwo w ruchu pojazdów.
Jednak nie zawsze było tak ładnie, na długim odcinku jezdnia pełna była dziur, a chodnik mocno uszkodzony. Dlatego już w 2018 roku dyrekcja Szpitala MSWiA w Otwocku wraz z innymi instytucjami m.in. Parafią Zesłania Ducha Świętego w Otwocku składał do Prezydenta Miasta Otwocka i Rady Miasta wnioski o uwzględnienie tej inwestycji w budżecie miasta. W szczególności ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, liczne spękania i ubytki jezdni, jak również nierówną i miejscowo pozbawioną płyt chodnikowych nawierzchnię chodnika. Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała umieszczenie wniosku w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 roku Urząd Miasta Otwocka uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i wyłonił wykonawcę. Wykonanie robót drogowych zostało umieszczone do realizacji na 2021 rok, co ostatecznie nastąpiło. Wykonane prace znacznie podwyższają komfort dla kierowców, jak i pieszych, będących pacjentami i pracownikami SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Przed przebudową:

Po:

[:]

[:pl]WSPARCIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI[:]

[:pl]Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu prośby skierowanej przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, Szpital otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości środki ochrony indywidualnej w postaci 20 kombinezonów ochronnych i 1500 szt. maseczek chirurgicznych. Przekazany asortyment pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, a także odpowiednie przygotowanie na przewidywany wzrost zachorowań na COVID-19 jesienią. Serdecznie dziękujemy darczyńcom za wsparcie naszej placówki.

[:]