Samorządy wspierały Szpital MSWiA w Otwocku w 2021 roku

 

Ubiegły rok zapisał się pod znakiem dobrej współpracy Szpitala MSWiA z gminami z terenu Powiatu Otwockiego w zakresie pomocy w leczeniu uzależnień. Miasto Otwock, Gminy Wiązowna, Karczew i Osieck pozytywnie rozpatrzyły wnioski złożone przez Dyrektora Szpitala Dariusza Kołodziejczyka o przekazanie środków na ten cel z Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki temu udało się pozyskać kwotę 8 tysięcy złotych od Miasta Otwocka na wsparcie funkcjonowania Oddziału Leczenia Uzależnień, jak również Poradni Leczenia Uzależnień. Została ona przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zespołu terapeutycznego w postaci superwizji.

Również Gmina Wiązowna odpowiedziała pozytywnie na wystąpienie tutejszego Szpitala i przekazała 4 tysiące złotych zł na współfinansowanie superwizji pracowników OLU i PLU. Pozwala to na podnoszenie kwalifikacji psychoterapeutów, co przekłada się na wyższy poziom usług świadczonych dla pacjentów, którzy w części są mieszkańcami gmin Powiatu Otwockiego.

Nie można również zapomnieć o środkach finansowych otrzymanych z Gminy Karczew – 2 tysiące złotych oraz Gminy Osieck 1,5 tysiąca złotych na zakup materiałów.  Szpital MSWiA przeznaczył je w 2021 roku na zakup testów na wykrywanie obecności narkotyków i dopalaczy, które są używane, chociażby przy przyjęciu pacjentów.

Co ważne również w tym roku część gmin już wyraziła chęć wsparcia tutejszego Szpitala.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA serdecznie dziękuje za otrzymane wsparcie.