[:pl]Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń  w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony”.

Oferty należy składać do dnia 29.11.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/rozbudowa-obecnego-systemu-monitoringu-wizyjnego-poprzez-dostawe-montaz-i-instalacje-urzadzen-oraz-przeniesienie-istniejacych-urzadzen-w-miejsce-wskazane-przez-zamawiajacego/[:]