[:pl]ZP4-2015 Świadczenie usług związanych ze zorganizowaniem i prowadzeniem całodziennego żywienia pacjentów Zamawiającego oraz prowadzenia kawiarni i sklepiku[:]

[:pl]

PrzetargiOkres obowiązywania: 12.02.2015-24.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu – aktualizacja

SIWZ

SIWZ załączniki 1-7

SIWZ załączniki 8-12

Pytania i odpowiedzi 1

Odwołanie

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Ogłoszenie o zamówieniu aktualizacja 2

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 4 uzupełnienie

Pytania i odpowiedzi 5 oraz informacja o zmianie SWIZ

Ogłoszenie o zamówieniu aktualizacja 3

SIWZ ujednolicony

SWIZ ujednolicony załączniki 1-6

SWIZ ujednolicony załączniki 7 – 11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]