[:pl]ZP13-2014 Wykonanie robót budowlanych – Dostosowanie Oddziałów Leczenia Uzależnień, Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Rehabilitacji Medycznej do wymagań prawnych – budynek główny 1 – Etap I Oddział Rehabilitacji Medycznej[:]

[:pl]

PrzetargiOkres obowiązywania: 08.09.2014-22.09.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ załączniki

SIWZ Program Funkcjonalno-użytkowy

SIWZ Koncepcja

SIWZ Ekspertyza Techniczna

SIWZ Postanowienie

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie przeprowadzonej czynności oceny i wyboru oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty 01.10.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]