[:pl]Przebudowa sieci wodociągowej w Szpitalu[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zrealizował przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z siecią wodociągową przeciwpożarową na terenie Szpitala.

Realizacja zadania możliwa była dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres prac obejmował wykonanie sieci wodociągowej i wodociągowej przeciwpożarowej, instalacji wewnętrznych oraz przyłączy wodociągowych.  Roboty budowlane zostały wykonane na przełomie stycznia i lutego br.,  pogoda umożliwiła sprawne ich wykonanie.

Szpital już od zeszłego roku przygotowywał się do realizacji zadania, początkowo została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a pod koniec roku przeprowadzono postępowanie wyłaniające Wykonawcę realizacji zadania inwestycyjnego.

Szpital otrzymał na ten cel ponad 160.000,00 zł z Departamentu Zdrowia MSWiA, co pozwoliło na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania wpływa przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także oszczędniejsze dostarczanie wody do poszczególnych budynków szpitala z uwagi na uszczelnienie sieci. Nie można zapomnieć o korzystnym wpływanie na środowisko z uwagi na ograniczenie zużycia wody, a także niższe co miesięczne wydatki z tego tytułu – informuje dyrektor Szpitala MSWiA w Otwocku Dariusz Kołodziejczyk.

Inwestycja miała również na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych po przez zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody do zabiegów hydroterapii na Oddziale Rehabilitacji Medycznej.[:]