[:pl] Pierwsza partia fartuchów ochronnych dotarła do Szpitala!!![:]

[:pl]W dniu 14 października 2020roku Pan ppłk. Cyprian Bas Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim dostarczył do Szpitala pierwszą partię fartuchów ochronnych szytych nieodpłatnie przez osadzonych.

W ramach podpisanej umowy dostarczonych zostanie  łącznie 1 200 szt. fartuchów, z materiałów zakupionych i dostarczonych przez SP ZOZ MSWiA w Otwocku. Pozwoli to na pewne oszczędności, w stosunku do cen jakie za fartuchy ochronne trzeba obecnie płacić wykonawcom, bowiem trzeba będzie ponieść jedynie koszt materiałów.

Wykonane środki ochrony indywidualnej wspomogą codzienną pracę personelu medycznego w przeciwdziałaniu koronawirusowi.

Szpital MSWiA serdecznie dziękuje za okazaną pomoc Ministrowi Sprawiedliwości, dyrekcji  i pracownikom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, a także osadzonym szyjącym fartuchy ochronne w ramach realizacji akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Strona główna - Służba Więzienna[:]