[:pl]„Opracowanie projektu koncepcji oraz szczegółowych wymagań do systemu aplikacyjnego” na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Opracowanie projektu koncepcji oraz szczegółowych wymagań do systemu aplikacyjnego” na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Oferty należy składać do 23 października 2017 roku do godz. 10:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/opracowanie-projektu-koncepcji-oraz-szczegolowych-wymagan-do-systemu-aplikacyjnego-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-elektroniczna-platforma-uslug-medycznych-otwarty-otwoc/[:]