Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów

Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego Zjazdu – 22 kwietnia 2017 roku godz. 9:30.