Kurs z podstaw medycznego języka polskiego dla medyków z Ukrainy organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

W związku z zainteresowaniem podjęciem pracy przez personel medyczny z Ukrainy, w tym również osób narodowości polskiej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło intensywny kurs z podstawy medycznego języka polskiego.
Zachęcam do zapoznania się oraz zapisów na przedmiotowy kurs m.in. lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki.
Kurs obejmuje łącznie 45 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w grupach 15-osobowych w formie online i prowadzone są przez profesjonalnych lektorów języka polskiego. Grupy tworzone są wg specjalizacji uczestniczących w nich medyków. Kurs zakończy test postępu, a każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie CMKP po linkiem: https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/pierwsze-kursy-z-podstawy-medycznego-jezyka-polskiego-dla-medykow-z-ukrainy jak również na stronie https://www.cmkp.edu.pl/dla-ukrainy

Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
Dariusz Kołodziejczyk