KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII W ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ I PODODDZIALE DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Oddziale Leczenia Uzależnień i Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej 

Oferty należy składać do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

02.07.2024 ogłoszenie

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy

informacja o wyborze oferty