Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Otwocku
ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock

(postępowanie nr DZ-WOP.1103.18.2024)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ