[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 )
ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 2.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce KONKURSY
https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii/

Informacja o wyborze – informacja[:]