[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 12.01.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/wp-content/uploads/2018/01/dy%C5%BCury-medyczne-stycze%C5%84-2018.pdf[:]