[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Oferty należy składać do dnia 15.01.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/wp-content/uploads/2018/01/OG%C5%81OSZENIE_piel%C4%99gn_4.01.2018.pdf[:]