[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień

Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/wp-content/uploads/2018/12/OG%C5%81OSZENIE-superwizja-OLU-19.pdf[:]