KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PSYCHOLOGA W ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziale Leczenia Uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-psychologa-w-oddziale-leczenia-uzaleznien/