Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej oraz pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Dziennego Rehabilitacji Medycznej oraz Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej oraz pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Dziennego Rehabilitacji Medycznej oraz Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

https://www.zozmswia.pl/?post_type=konkurs&p=3258&preview=true