KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach lub wysłać na adres:
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock

do dnia 31.01.2023 r. do godz. 15:00.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-pielegniarki-koordynujacej-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-2/