[:pl]Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i pełnienie dyżurów medycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 )
ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i pełnienie dyżurów medycznych
Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 2.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce KONKURSY https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-pelnienie-funkcji-kierownika-pododdzialu-detoksykacji-alkoholowej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-i-pelnienie-dyzurow-medycznych/

UWAGA – zmiana kryteriów wyboru oferty i sposobu oceny par 4 pkt 1 umowy oraz formularza cenowego. Szczegóły pobierz tu zmiana w ogłoszeniu 03-11-2016

Informacja o wyborze – informacja-o-wyborze

 [:]