[:pl]Kolejny zjazd absolwentów w Szpitalu MSWiA[:]

[:pl]Jednym z elementów procesu zdrowienia osób uzależnionych są zjazdy „absolwentów” organizowane przez Szpital MSWiA w Otwocku.  Zaproszenie na najbliższe spotkanie kierowane jest zatem do byłych pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień – bez względu na staż zdrowienia. Mile widziane będą zarówno osoby jeszcze niedawno przebywające w oddziale, jak i pacjenci, którzy leczyli się kilka lat temu. Wzięcie udziału w całodniowym spotkaniu daje możliwość rozliczenia realizacji Planu Dalszego Zdrowienia m.in. poprzez rozmowy z terapeutami, pochwalenia  się swoimi osiągnięciami oraz podzielenia się napotkanymi trudnościami.  Uczestnik zjazdu otrzymuje  także informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron czy nieprawidłowości w procesie leczenia.

Udział w zjeździe jest bezpłatny, ponieważ takie spotkania współfinansowane są ze środków przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Miasto Otwock w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku przy ul. Prusa 1/3  zaprasza wszystkich byłych podopiecznych Oddziału Leczenia Uzależnień na zjazd „absolwentów”, który odbędzie się w dniu
28 września 2019 roku tj. sobota o godz.9:00[:]