Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji organizowany jest przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy.

Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku pragnie wzmocnić wartość tej inicjatywy w sposób, który przysłuży się medycynie transplantacyjnej.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie  www.EODD2022.eu.