[:pl]Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego Zakup integrowanego systemu usług medycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do udziału w dialogu technicznym, którego celem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowień umowy w postępowaniu na Zakup zintegrowanego systemu usług medycznych.

 

Projekt pt. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje – https://www.zozmswia.pl/przetarg/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-zakup-integrowanego-systemu-uslug-medycznych/[:]