Termomodernizacja

termomodernizacjaTERMOMODERNIZACJA CZYLI CIEPŁO POD KONTROLĄ

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” to szereg realnych korzyści – dla pacjentów i pracowników naszej placówki, dla Otwocka, dla całego Mazowsza.
Najbardziej wymiernym rezultatem tej inwestycji jest oszczędność ciepła. To właśnie zmniejszenie zapotrzebowania, a co za tym idzie zużycia energii cieplnej jest bowiem zasadniczym celem termomodernizacji i składających się na nią prac, obejmujących modernizację lub wymianę systemów centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz uszczelnienie i docieplenie struktur budynków.
Nowoczesne instalacje oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) pozwolą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zminimalizowanie wpływu naszego szpitala na środowisko naturalne.
W szerszej perspektywie projekt będzie elementem Narodowej Strategii Spójności i przyczyni się do poprawy konkurencyjności i unowocześnienia Mazowsza.

Warto podkreślić, że termomodernizacja naszego szpitala ma charakter kompleksowy, obejmie pełen zakres prac i wszystkie budynki szpitala.

Szczegółowe cele projektu to:

 • termomodernizacja ścian poszczególnych budynków szpitala,
 • częściowa termomodernizacja stropodachu budynków szpitala,
 • częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacja nowoczesnego systemu C.O. z zaworami termostatycznymi,
 • instalacja wentylacji i klimatyzacji,
 • wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej., poprzez instalacje kolektorów słonecznych.

Zakres prac:

  1. Kompleksowa termomodernizacja Budynku Głównego szpitala wraz z kuchnią, która obejmowała następujący zakres prac:
   • Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
   • Docieplenie stropodachu budynku poprzez naprawę pokryć dachowych papą termo grzewczą
   • Wymianę stolarki otworowej: okna i drzwi
   • Docieplenie ścian zewnętrznych z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu
   • Modernizacja instalacji C.O obejmująca: kompleksową wymianę rurociągu stalowego na polibutylenowe, wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe panelowe wraz z zaworami termostatycznymi
   • Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach fizjoterapii budynku głównego – montaż klimatyzatorów ściennych typu Split. Czynnikiem chłodzącym w klimatyzatorach jest ekologiczny freon 410A.
   • Wykonanie wentylacji. Planuje się wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej we wszystkich łazienkach.
  1. Kompleksowa termomodernizacja Budynku Nerwic, która obejmowała następujący zakres prac:
   • Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
   • Docieplenie stropodachu budynku poprzez wdmuchiwanie materiałem termoizolacyjnym EKOFIBER oraz papą termogrzewczą
   • Wymianę stolarki otworowej: okna i drzwi
   • Docieplenie ścian zewnętrznych z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu
   • Modernizacja instalacji C.O obejmująca: kompleksową wymianę rurociągu stalowego na polibutylenowe, wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe panelowe wraz z zaworami termostatycznymi.
  1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Hydroterapii, która obejmowała następujący zakres prac:
   • Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
   • Docieplenie stropodachu budynku wełna mineralna
   • Wymianę stolarki otworowej: okna
   • Docieplenie ścian zewnętrznych z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu o grubości.
  1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Kinezyterapii, która obejmowała następujący zakres prac:
   • Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
   • Docieplenie stropodachu budynku wełna mineralna
   • Wymianę stolarki otworowej: okna
   • Docieplenie ścian zewnętrznych z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu
   • Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach rehabilitacji oraz terapii uzależnień.
  1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Portierni, która obejmowała następujący zakres prac:
   • Prace przygotowawcze
   • Docieplenie stropodachu budynku poprzez dwuwarstwowe pokrycie papą termogrzewczą
   • Wymianę stolarki otworowej: okna i drzwi
   • Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu – Modernizacja instalacji C.O obejmująca: instalację grzejników elektrycznych, wraz z instalacją elektryczną.

 

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Hydroterapii II, która obejmowała następujący zakres prac:
   • Prace przygotowawcze
   • Docieplenie stropodachu budynku poprzez dwuwarstwowe pokrycie papą termogrzewczą
   • Wymianę stolarki otworowej: okna i drzwi
   • Docieplenie ścian zewnętrznych z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu.

 

 1. Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania podgrzewania. 105 szt. kolektorów o łącznej powierzchni absorpcji wynoszącej 223,65 m2.

 

Nazwa projektu:
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku

Wartość projektu:
2 639 164,08 zł

Kwota dofinansowania: 
821 918,59 zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu