Rozbudowa szpitala

logo

Projekt „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w celu dostosowania oddziałów terapii uzależnień i rehabilitacji medycznej do wymagań prawnych” to dla naszego szpitala początek nowej ery.  Gigantyczne korzyści płynące z jego realizacji można streścić w trzech słowach: nowoczesność, bezpieczeństwo, funkcjonalność.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pacjenci mieszczących się w przedwojennych jeszcze budynkach oddziałów rehabilitacji medycznej oraz leczenia uzależnień przeniosą się do nowoczesnego pawilonu, spełniającego najbardziej restrykcyjne wymogi prawne. Dzięki realizacji projektu powstał nowy budynek  oraz łącznik spinający nowy pawilon z istniejącymi już obiektami szpitala.

Nadrzędnym celem zrealizowanego projektu jest zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Celem bezpośrednim jest dostosowanie oddziałów rehabilitacji medycznej oraz leczenia uzależnień do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie pod względem fachowym i sanitarnym powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Realizacja tego celu przyniosła szereg korzyści:

  • Wyższą jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów
  • Łatwą i bezpieczną komunikację pomiędzy gabinetami zabiegowymi, a częścią pobytową Oddziału Rehabilitacji Medycznej
  • Sprawną komunikację pomiędzy budynkiem głównym szpitala, a budynkiem mieszczącym m.in. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu oddziałów leczenia uzależnień i rehabilitacji medycznej.

 

Nazwa projektu:
Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w celu dostosowania oddziałów terapii uzależnień i rehabilitacji medycznej do wymagań prawnych

Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku

Wartość projektu:
14 847 838,66 zł

Kwota dofinansowania:
9 968 407,11 zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znajdują się na stronie:http://www.pois.gov.pl/