[:pl]Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej pomaga Szpitalowi MSWiA[:]

[:pl]Środki ochrony osobistej to niezbędne wyposażenie pracowników placówek medycznych w szczególności lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, którzy pozostają w bliskim kontakcie z pacjentami w związku z epidemią COVID-19. Niestety duży popyt spowodował, że cena części z nich np. rękawic wzrosła kilkukrotnie, co pociąga za sobą dużo większe wydatki ze strony szpitali niż dotychczas.
Dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony m.in. przedsiębiorców. Dzięki otrzymanej darowiźnie z Fundacji PGE w kwocie 15 000,00 zł i środkom własnym udało się zakupić rękawice jednorazowe ochronne w ilości 37 100 szt. w ramach projektu „Zabezpieczenie pacjentów i personelu medycznego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku przed skutkami pandemii COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic ochronnych jednorazowych”.
Dziękujemy darczyńcą za otrzymaną pomoc finansową.

[:]