[:pl]Fundacja PGNiG kolejny raz wsparła Szpital[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku podpisał umowę na dofinansowanie, w formie darowizny, projektu pn. „Kamera i bramka termowizyjna w walce z COVID-19”. Darczyńcą jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która współfinansuje projekt w wysokości 35.000,00 zł.
Otrzymane środki połączone z wkładem własnym zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych szpitala związanych z ochroną zdrowia, tj. zakup oraz montaż kamery i bramki termowizyjnej umożliwiającej automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała, a także sprawdzenie zasłonięcia ust i nosa maseczką.

Obecnie trwa postępowanie, które ma na celu wyłonienie Wykonawcy.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza już wsparła Szpital również w budowie strefy rekreacyjno – sportowej.

Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wsparcie!!

[:]