E – skierowania w rehabilitacji

[:pl]Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej z dniem 26 listopada 2021 r. podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  wystawiają skierowania na rehabilitację leczniczą w postaci elektronicznej.

Od tego dnia podmioty udzielające świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej przyjmują  e-skierowania.

Do dnia 9 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą mogą być wystawiane w dotychczasowej formie.

Szerzej na temat e-skierowań można przeczytać tutaj​: e-skierowanie – Centrum e-Zdrowia (cez.gov.pl)[:]