E-skierowania nie obejmują rehabilitacji i psychiatrii

W związku z wejściem skierowań w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania od dnia 8 stycznia 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej  są wystawiane na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

 

W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w postaci papierowej. To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

  • rehabilitację,
  • leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień

 

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi z Centrum e- Zdrowie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem  e – skierowania  w zakresie rehabilitacji i leczenia psychiatrycznego.        W obecnej chwili ostateczny termin nie jest znany, co oznacza, że pacjenci korzystający z usług naszego Szpitala są zobowiązani do dostarczania skierowań w postaci papierowej.

 

Więcej informacji dla pacjentów na temat e-skierowań

https://www.pacjent.gov.pl/e-skierowanie/e-skierowanie-nowe-rozwiazanie-dla-pacjentow