[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty psychoterapii/terapii uzależnień[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista psychoterapii/terapii uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do dnia 14.05.2018 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Szpitala.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-specjalisty-psychoterapii-terapii-uzaleznien-samodzielnego-public/[:]