[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Psycholog – specjalista psychoterapii/terapii uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko:Psycholog – specjalista psychoterapii/terapii uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać  do dnia 27.06.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy – https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-psycholog-specjalista-psychoterapiiterapii-uzaleznien/

 [:]