[:pl]Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zakończone !!![:]

[:pl]

W grudniu 2021 roku zrealizowano ostatni etap prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowym do obowiązujących norm prawnych w tym treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W ramach projektu zmodernizowano także część pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień, znajdujących się na pierwszym piętrze budynku A.

Rozpoczęta w 2016 inwestycja polegała na dostosowaniu drugiego piętra budynku B i pierwszego piętra budynku A. W zakresie prac znalazły się przede wszystkim roboty budowlane polegające na  wymienianie  posadzki, instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowie ścian działowych, wzmocnieniu konstrukcji budynku, wykonaniu instalacji gazów medycznych. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do pracy oddziału. Cała inwestycja pochłonęła 3.702.468,43 zł brutto, z czego 3.089.424,40 zł brutto pozyskano ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Szpitala.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji, Szpital może świadczyć usługi medyczne w dużo bardziej komfortowych warunkach zarówno dla pacjentów jak i personelu.

[:]