[:pl]Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli specyfikacji asortymentowo – cenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-i-odbior-materialow-eksploatacyjnych-wymienionych-w-tabeli-specyfikacji-asortymentowo-cenowej-dla-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/[:]