[:pl]Dofinansowanie dla Szpitala MSWiA z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych[:]

[:pl]Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku w ramach konkursu nr 2018.01 ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeszedł pozytywną ocenę zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

W praktyce oznacza to, że Szpital MSWiA w Otwocku otrzyma dofinansowanie na zadanie „Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku” co pozwoli na wymianę oświetlenia na energooszczędne na stanowiskach pracy. Wniosek został złożony w sierpniu 2018 roku wraz z szeregiem wymaganych załączników m.in. kartami oceny ryzyka zawodowego, sprawozdaniem z pomiarów parametrów oświetleniowych.

W chwili obecnej trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie, kiedy to nastąpi Szpital otrzyma dofinansowanie w kwocie 37.700,00 zł na poprawę warunków pracy poprzez modernizację oświetlenia na terenie placówki. Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED wpłynie również na gospodarne zużycie energii elektrycznej.[:]