KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII W ODDZIALE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

Oferty należy składać do dnia 19.07.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-w-oddziale-leczenia-zaburzen-nerwicowych-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ W RODZAJU REHABILITACJI LECZNICZEJ W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji leczniczej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do dnia 12.07.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-specjaliste-w-dziedzinie-rehabilitacji-medycznej-w-rodzaju-rehabilitacji-leczniczej-w-sp-zoz-szpitalu-specjalistycznym-mswia-w-otwocku/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII W ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ I PODODDZIALE DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Oddziale Leczenia Uzależnień i Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej 

Oferty należy składać do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-w-oddziale-leczenia-uzaleznien-i-pododdziale-detoksykacji-alkoholowej/

Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs  na stanowisko Kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej.

Oferty należy składać do dnia 05.07.2024 r. do godz. 15:00.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII W ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ, PODODDZIALE DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ I PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Oddziale Leczenia Uzależnień, Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej i Poradni Leczenia Uzależnień

Oferty należy składać do dnia 26.06.2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-w-oddziale-leczenia-uzaleznien-pododdziale-detoksykacji-alkoholowej-i-poradni-leczenia-uzaleznien/

KONKURS NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PODODDZIAŁU DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 21.06.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-pelnienie-funkcji-kierownika-pododdzialu-detoksykacji-alkoholowej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii/

KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG FARMACEUTY WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KIEROWNIKA DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ I ZABEZPIECZENIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs oferty pod nazwą „Świadczenie usług farmaceuty wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej i zabezpieczenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla oddziałów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2024 r. godz. 14:00.

https://www.zozmswia.pl/?post_type=konkurs&p=9056&preview=true

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. BHP W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. BHP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 maja 2024 r.
do godz. 23:59
 elektronicznie na adres  sekretariat@zozmswia.pl
z tytułem e-maila „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. BHP”

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-specjalisty-ds-bhp-w-sp-zoz-szpitalu-specjalistycznym-mswia-w-otwocku-2/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 23.05.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-31/