OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2022 roku

https://www.zozmswia.pl/konkurs/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-naczelnej-pielegniarki-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-4/

 

E-skierowania nie obejmują psychiatrii

W związku z wejściem skierowań w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania od dnia 10 stycznia 2022 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej  są wystawiane na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.
  • rehabilitacji leczniczej

W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w postaci papierowej. To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

  • leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 29.06.2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-2/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 27.06.2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/?post_type=konkurs&p=6981&preview=true

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-naczelnej-pielegniarki-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-mswia-w-otwocku-3/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 17.05.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-22/

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I NA KLATKACH SCHODOWYCH BUDYNKÓW SZPITALA II POSTĘPOWANIE

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala.

Termin składania ofert 20 maja 2022 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,84278,1c5f63fd30fe543aa8ddbd4c32e43e05.html

 

Zakup samochodu typu kombivan na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

logo pge
Zakup samochodu typu kombivan
na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA


w Otwocku

zielony odstęp

Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł

Wartość całkowita: 54.400,00 zł

 

Samochód kupiony dzięki wsparciu Fundacji PGE

Zakup samochodu przez Szpital MSWiA w Otwocku do przewozu personelu medycznego, badań pacjentów, materiałów remontowych był konieczny w związku z kasacją w wyniku wypadku w lipcu ubiegłego roku, spowodowanego przez innego uczestnika ruchu drogowego.

W tym celu na początku kwietnia 2022 roku zakupiono samochód typu kombivan marki Dacia do wykorzystania służbowego przez pracowników SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Było to możliwe dzięki darowiźnie na zakup samochodu w wysokości 50.000,00 zł udzielonej przez Fundację PGE.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Zarządowi Fundacji PGE – Panu Zbigniewowi Kajdanowskemu i Pani Annie Kęzik oraz jej pracownikom, za pozytywną odpowiedzieć na wniosek złożony przez dyrektora Szpitala i udzielone wsparcie. Bez tej pomocy, w sytuacji wzrostu cen energii i materiałów, zakup samochodu przez Szpital MSWiA w Otwocku byłby praktycznie niemożliwy.

Dlatego jeszcze raz dziękujemy za udzielone wsparcie.

Dacia

 

Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Termin składania ofert 21 kwietnia 2022 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,82017,433dfdc900e9b916be620c7b68feb120.html

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 27.04.2022R. GODZ. 10:00.

Samorządy wspierały Szpital MSWiA w Otwocku w 2021 roku

 

Ubiegły rok zapisał się pod znakiem dobrej współpracy Szpitala MSWiA z gminami z terenu Powiatu Otwockiego w zakresie pomocy w leczeniu uzależnień. Miasto Otwock, Gminy Wiązowna, Karczew i Osieck pozytywnie rozpatrzyły wnioski złożone przez Dyrektora Szpitala Dariusza Kołodziejczyka o przekazanie środków na ten cel z Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki temu udało się pozyskać kwotę 8 tysięcy złotych od Miasta Otwocka na wsparcie funkcjonowania Oddziału Leczenia Uzależnień, jak również Poradni Leczenia Uzależnień. Została ona przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zespołu terapeutycznego w postaci superwizji.

Również Gmina Wiązowna odpowiedziała pozytywnie na wystąpienie tutejszego Szpitala i przekazała 4 tysiące złotych zł na współfinansowanie superwizji pracowników OLU i PLU. Pozwala to na podnoszenie kwalifikacji psychoterapeutów, co przekłada się na wyższy poziom usług świadczonych dla pacjentów, którzy w części są mieszkańcami gmin Powiatu Otwockiego.

Nie można również zapomnieć o środkach finansowych otrzymanych z Gminy Karczew – 2 tysiące złotych oraz Gminy Osieck 1,5 tysiąca złotych na zakup materiałów.  Szpital MSWiA przeznaczył je w 2021 roku na zakup testów na wykrywanie obecności narkotyków i dopalaczy, które są używane, chociażby przy przyjęciu pacjentów.

Co ważne również w tym roku część gmin już wyraziła chęć wsparcia tutejszego Szpitala.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA serdecznie dziękuje za otrzymane wsparcie.