KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-11/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej.

Oferty należy składać do dnia 28.01.2022 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-ramach-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-3/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 14.01.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-20/

Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zakończone !!!

W grudniu 2021 roku zrealizowano ostatni etap prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowym do obowiązujących norm prawnych w tym treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W ramach projektu zmodernizowano także część pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień, znajdujących się na pierwszym piętrze budynku A.

Rozpoczęta w 2016 inwestycja polegała na dostosowaniu drugiego piętra budynku B i pierwszego piętra budynku A. W zakresie prac znalazły się przede wszystkim roboty budowlane polegające na  wymienianie  posadzki, instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowie ścian działowych, wzmocnieniu konstrukcji budynku, wykonaniu instalacji gazów medycznych. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do pracy oddziału. Cała inwestycja pochłonęła 3.702.468,43 zł brutto, z czego 3.089.424,40 zł brutto pozyskano ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Szpitala.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji, Szpital może świadczyć usługi medyczne w dużo bardziej komfortowych warunkach zarówno dla pacjentów jak i personelu.

KONKURS NA KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej.

Oferty należy składać do dnia 15.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-rehabilitacji-medycznej/

Fundacja PGE kolejny raz wspiera Szpital MSWiA

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku otrzymał wsparcie finansowe w postaci darowizny z Fundacji PGE w kwocie 25 000,00 zł na zwalczanie skutków stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-COV-2.

Środki otrzymane z Fundacji ułatwiają przeciwdziałanie negatywnym skutkom, wywołanym przez koronawirusa, zostały one przeznaczone przede wszystkim na zakup masek FFP2, FFP3, rękawiczki ochronne, fartuchy flizelinowe.

W wyniku przeprowadzonych postępowań udało się uzyskać atrakcyjne ceny, co pozwoli na przeprowadzenie kolejnych zakupów w ramach przekazanej kwoty.

Szpital dziękuje darczyńcy za otrzymaną pomoc.

E – skierowania w rehabilitacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej z dniem 26 listopada 2021 r. podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  wystawiają skierowania na rehabilitację leczniczą w postaci elektronicznej.

Od tego dnia podmioty udzielające świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej przyjmują  e-skierowania.

Do dnia 9 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą mogą być wystawiane w dotychczasowej formie.

Szerzej na temat e-skierowań można przeczytać tutaj​: e-skierowanie – Centrum e-Zdrowia (cez.gov.pl)

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 13.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-pelnienia-dyzurow-medycznych-19/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PSYCHIATRII

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 09.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-specjaliste-w-dziedzinie-psychiatrii/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-10/