KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW ORAZ W SIEDZIBIE UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 25.01.2021 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-w-siedzibie-udzielajacego-zamowienia-6/

SPRZEDAŻ 2,00 M3 DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO W WYNIKU WYCINKI DRZEW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI SZPITALA

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oferuje do sprzedaży 2,00 m3 drewna opałowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew na terenie nieruchomości Szpitala.

Termin składania ofert do dnia: 25.01.2021r. do godz. 12.00.

https://www.zozmswia.pl/zapytania/sprzedazy-200-m3-drewna-opalowego-pozyskanego-w-wyniku-wycinki-drzew-na-terenie-nieruchomosci-szpitala/

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 19.01.2021 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-terapii-uzaleznien-6/

 

E-skierowania nie obejmują rehabilitacji i psychiatrii

W związku z wejściem skierowań w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania od dnia 8 stycznia 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej  są wystawiane na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

 

W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w postaci papierowej. To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

  • rehabilitację,
  • leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień

 

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi z Centrum e- Zdrowie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem  e – skierowania  w zakresie rehabilitacji i leczenia psychiatrycznego.        W obecnej chwili ostateczny termin nie jest znany, co oznacza, że pacjenci korzystający z usług naszego Szpitala są zobowiązani do dostarczania skierowań w postaci papierowej.

 

Więcej informacji dla pacjentów na temat e-skierowań

https://www.pacjent.gov.pl/e-skierowanie/e-skierowanie-nowe-rozwiazanie-dla-pacjentow

Maseczki ochronne od Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie!!!

W dniu 23 grudnia 2020 roku przedstawiciele Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie dostarczyli nieodpłatnie do Szpitala 5 000 szt. maseczek ochronnych.

Przekazane środki ochrony indywidualnej wspomogą codzienną pracę personelu medycznego w przeciwdziałaniu koronawirusowi, pozwalając na zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikom i pacjentom.

Szpital MSWiA serdecznie dziękuje za okazaną pomoc Ministerstwu Sprawiedliwości, dyrekcji i pracownikom Aresztowi Śledczemu w Warszawie Grochowie, a także osadzonym szyjącym maseczki ochronne w ramach realizacji akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Fartuchy ochronne dotarły do Szpitala!!!

W dniu 8 grudnia 2020r. dotarła do Szpitala ostatnia partia fartuchów ochronnych szytych nieodpłatnie przez osadzonych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Łącznie dostarczono do Szpitala 1 200 szt. fartuchów

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkich osobą zaangażowanym w realizację akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Święto Służby Więziennej w roku dyskusji nad reformą - InfoSecurity24

Kolejny etap przebudowy za nami !!!!

Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych” udało się zakończyć kolejny etap przebudowy  Szpitala.

W ramach zadania udało się przeprowadzić roboty budowlane które polegały na  wymienianie  posadzki, instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowano ściany działowe a także wzmocniono konstrukcję budynku.

Dodatkowo zakupiono niezbędne wyposażenie m.in. łóżka szpitalne, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, lodówkę, krzesła, stoliki, dozowniki łokciowe, kosze, dozowniki na mydło, ławki na korytarz.

Wykonane prace bez wątpienia zwiększą komfort pobytu pacjentów, a także pracy naszego personelu.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA serdecznie dziękuje za otrzymane wsparcie ze strony MSWiA.

 
 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Oferty należy składać do dnia 17.12.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-opieki-pielegniarskiej-7/

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW ORAZ W SIEDZIBIE UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 14.12.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-zabiegow-fizjoterapeutycznych-w-domach-pacjentow-oraz-wsiedzibie-udzielajacego-zamowienia/

KOLEJNY ZJAZD ABSOLWENTÓW W SZPITALU MSWiA- ONLINE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku w ramach dofinansowania przekazanego przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza wszystkich byłych podopiecznych Oddziału Leczenia Uzależnień na zjazd “absolwentów” online, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2020 roku tj. sobota o godz.9:00

Jednym z elementów procesu zdrowienia osób uzależnionych są zjazdy „absolwentów” organizowane przez Szpital MSWiA w Otwocku.  Zaproszenie na najbliższe spotkanie online kierowane jest zatem do byłych pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień – bez względu na staż zdrowienia. Mile widziane będą zarówno osoby jeszcze niedawno przebywające w oddziale, jak i pacjenci, którzy leczyli się kilka lat temu. Wzięcie udziału w całodniowym spotkaniu online daje możliwość rozliczenia realizacji Planu Dalszego Zdrowienia m.in. poprzez rozmowy z terapeutami, pochwalenia  się swoimi osiągnięciami oraz podzielenia się napotkanymi trudnościami.  Uczestnik zjazdu otrzymuje  także informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron czy nieprawidłowości w procesie leczenia.

Zmiana formy zjazdu, który do tej pory odbywał się stacjonarnie w siedzibie Szpitala wynika z sytuacji związanej z COVID-19.

Udział w zjeździe jest bezpłatny. Uczestnik spotkania potrzebuje komputera z dostępem do internetu, kamerą ewentualnie za pośrednictwem telefonu z systemem Android lub IOS umożliwiającego zainstalowanie odpowiedniej aplikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zjeździe  proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: psycholog.olu@zozmswia.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 listopada 2020 r. (włącznie).