Aktualności

Aktualności

11.04.2017
[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Termin najbliższego Zjazdu – 22 kwietnia 2017 roku godz. 9:30. [:] ...
31.03.2017
[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 10.04.2017 roku – https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-ksiegowa/[:] ...
24.03.2017
[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno -gospodarczych Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 31.03 2017 roku do godziny 10:00 – https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-inspektor-ds-administracyjno-gospoda/[:] ...
17.03.2017
[:pl]Okres obowiązywania od 17.03.2017 r. do 27.03.2017 – https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-4-2017-swiadczenie-uslug-calodziennego-zywienia-w-formie-cateringu-dla-pacjentow-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-o/[:] ...
14.03.2017
[:pl]SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów papierniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku Ofertę należy złożyć do dnia 22 marca 2017 roku do godziny 10:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-artykulow-papierniczych-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-msw-w-otwocku/[:] ...
10.03.2017
[:pl]SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na dostawę 16 szt. szafek przyłóżkowych oraz 8 szaf ubraniowych dwukomorowych dla pacjentów Ofertę należy złożyć do dnia 16 marca 2017 roku do godziny 10:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-16-szt-szafek-przylozkowych-oraz-8-szaf-ubraniowych-dwukomorowych-dla-pacjentow/[:] ...
10.03.2017
[:pl]SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę pięciu budynków na działce o nr ewidencyjnym 4 w obrębie 78 położonej w Otwocku Ofertę należy złożyć do dnia 20 marca 2017 roku do godziny 10:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/rozbiorka-pieciu-budynkow-na-dzialce-o-nr-ewidencyjnym-4-w-obrebie-78-polozonej-w-otwocku/[:] ...
10.03.2017
[:pl]SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na usługę związaną z przeglądami technicznymi, konserwacją urządzeń przeciwpożarowych, tj. oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z urządzeniami powiązanymi przez okres jednego rok Ofertę należy złożyć do dnia 17 marca 2017 roku do godziny 10:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/przeglady-techniczne-konserwacje-urzadzen-przeciwpozarowych/[:] ...
09.03.2017
[:pl] Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Psycholog – specjalista psychoterapii/terapii uzależnień Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 24.03 2017 roku – https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-psycholog-specjalista-psycho/ [:] ...
07.03.2017
[:pl]SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na usługę związaną z wykonaniem badań RTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Ofertę należy złożyć do dnia 14 marca 2017 roku do godziny 10:00 https://www.zozmswia.pl/konkurs/sp-zoz-zaprasza-do-zlozenia-oferty-na-usluge-zwiazana-z-wykonaniem-badan-rtg-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-msw-w-otwocku/[:] ...