Aktualności

Aktualności

12.12.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do … Continue reading "[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]" ...
12.12.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia … Continue reading "[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej[:]" ...
09.12.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pionowego roweru treningowego (rehabilitacyjnego). Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2016r. o godz. 10:00. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Szczegóły oferty poniżej – https://www.zozmswia.pl/konkurs/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zakup-i-dostawe-pionowego-roweru-treningowego-rehabilitacyjnego/[:] ...
08.12.2016
[:pl]Okres obowiązywania od 08.12.2016 r. do 16.12.2016 r. https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp6-2016-usluga-utrzymania-czystosci-w-budynkach-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku/[:] ...
24.11.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia … Continue reading "[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej[:]" ...
24.11.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do … Continue reading "[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]" ...
24.11.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i pełnienie dyżurów … Continue reading "[:pl]Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i pełnienie dyżurów medycznych[:]" ...
24.11.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 2.12.2016 … Continue reading "[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii[:]" ...
23.11.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej Oferty należy … Continue reading "[:pl]Konkurs na Kierownika ORM oraz udzielanie świadczeń medycznych[:]" ...
23.11.2016
[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na usługę utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2016 r. o godz. 9:00. Szczegóły ogłoszenia … Continue reading "[:pl]ZP5-2016 Usługa utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku [:]" ...