Aktualności

Aktualności

21.11.2016
[:pl] Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) unieważnia konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej Szczegóły … Continue reading "[:pl]KONKURS – Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej[:]" ...
12.08.2015
[:pl] Uprzejmie informujemy, że Szpital włączył się do prowadzonej przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kampani profilaktyczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki dopalaczy pn. „Dopalcze kradną życie”. W związku z powyższym udostępniamy link: do spotu pn. „Taki z Ciebie Mocarz”, który został przygotowany przez młodych wolontariuszy uczestniczących w projekcie Komendy Głównej Policji -PAT-Profilaktyka a Ty. Link: www.youtube.com/watch?v=zkoq4SAYSWo [:] ...
17.07.2015
[:pl]Zasady spotkań przedstawicieli firm farmaceutycznych z osobami uprawnionymi do wystawiania recept w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku określa Zarządzenie Dyrektora nr 03/06/2015 z dnia 26.06.2015 r. Treść zarządzenia  Wzór wniosku o wyrażenie zgody na spotkanie [:] ...
16.07.2015
[:pl] Komunikat prasowy: W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości … Continue reading "[:pl]Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów. [:]" ...
31.07.2014
[:pl] PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI Szanowni Państwo, Jeżeli byli Państwo świadkami zdarzenia o charakterze korupcyjnym, tj. oferowania lub przyjmowania łapówki, nienależnej korzyści lub jej obietnicy, związanego z naszym Szpitalem, prosimy o zgłoszenie tego faktu: ustnie – do Dyrektora Szpitala, pisemnie – w sekretariacie Szpitala, drogą elektroniczną na adres:sekretariat@szpitalmswia.otwock24.pl Zgłoszenie winno zawierać możliwie jak najbardziej szczegółowy opis incydentu … Continue reading "[:pl]PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI[:]" ...