Dostawa separatora tłuszczu wraz z podłączeniem i adaptacją fragmentów przewodów kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadań:

  1. dostawa separatora tłuszczu wraz z podłączeniem i adaptacją fragmentów przewodów kanalizacji sanitarnej (włączenie do istniejących studzienek rewizyjnych Si5 i Si4 na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku);
  2. przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku od budynku K i A do budynku Ł (na odcinku od studni Si1 do studni Si4 oraz od studni Si5 do budynku K)
    Termin realizacji zamówienia: 29.12.2016 r.Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2016 r. o godz. 10:00.Ogłoszenie =>  https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-separatora-tluszczu-wraz-z-podlaczeniem-i-adaptacja-fragmentow-przewodow-kanalizacji-sanitarnej-oraz-przebudowa-odcinka-kanalizacji-sanitarnej/