[:pl]14 dniowy termin dostarczenia skierowania nie obowiązuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego[:]

[:pl]Informuję, że od dnia 14 marca 2020 roku przepis zobowiązujący pacjenta do dostarczania oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od momentu wpisania w kolejkę nie ma zastosowania. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego pacjenci mają 21 dni na dostarczenie oryginału skierowania od momentu zakończenia obowiązywania tego stanu, nie później niż w dniu wykonywania świadczenia na podstawie tego skierowania. Oznacza to, że jeżeli pacjent zapisany jest na świadczenie, które ma być wykonane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, to w tym dniu kiedy ma wizytę, zabieg przynosi skierowanie. W pozostałych przypadkach pacjenci dostarczają oryginał w terminie 21 dni od zakończenia stanu zagrożenia. Poniżej link do rozporządzenia regulującego tą kwestię
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf

Z poważaniem i życzeniami zdrowia w tym trudnym okresie
Dariusz Kołodziejczyk
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

[:]