[:pl]Rozbudowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez przygotowanie terenu na realizację inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku drewnianego podpiwniczonego jednokondygnacyjnego na terenie działki nr ew. 27/2 obręb 97 przy ul. Prusa 1/3 [:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez przygotowanie terenu na realizację inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku drewnianego podpiwniczonego jednokondygnacyjnego na terenie działki nr ew. 27/2 obręb 97 przy ul. Prusa 1/3.

Termin składania ofert 13 lipiec 2021 r. godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców

decyzja rozbiórka

mapka poglądowa Rozbiórka

wygląd budynku

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 16.07.2021 GODZ. 12:00

unieważnienie[:]